Się Żyw

WAŻNE! Jeśli kupujesz tylko e-book, warsztat, szkolenie, od razu po zakupie otrzymasz na maila link do jego/ich pobrania! Jeśli kupujesz inne produkty, wymagające wysyłki, link do pobrania e-book, otrzymasz po ich wysłaniu. Prosimy o wpisywanie prawidłowych adresów mailowych aby produkty cyfrowe od razu trafiały do Państwa.

§ 1 DANE OSOBOWE

 1. Polityka prywatności opisuje i określa zasady pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych pozyskanych przez witrynę sklepu internetowego siezyw.pl zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jak i Pani/Pana danych osobowych jest Się Żyw Justyna Borska, Ludowa 9; Opole 45-820, NIP 7542658001, e-mail: kontakt@siezyw.pl , zwany dalej Się Żyw. 
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
 • umowy (w celu jej realizacji)  – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (in. w celach archiwalnych, dowodowych, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (in. prowadzenie rachunkowości) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • zgody (w celu realizacji czynności, której zgoda dotyczy in. wysyłki newslettera) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 •  
 1. Okres przechowywania danych osobowych: 
 • Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
 • dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,
 • dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa,
 • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: informatykowi, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, kurierom, obsłudze księgowo-rachunkowej – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto – co do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
 

adres e-mail;

imię i nazwisko;

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

numer telefonu;

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

§ 2 PLIKI COOKIES

 1. W trakcie korzystania z naszego serwisu siezyw.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory stron internetowych (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Klienta przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Klienta poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer Klienta. Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.              
 2. Sklep używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Się Żyw na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Się Żyw produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
 3. Się Żyw wykorzystuje dwa typy plików cookies TRWAŁE I SESYJNE:.
 4. Się Żyw wykorzystuje cookies własne w celu:
 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Się Żyw wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  2. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC.z siedzibą w USA);
  4. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka OPERA Internet Explorer;
  2. przeglądarka Mozilla Firefox;
  3. przeglądarka Chrome;
  4. przeglądarka Safari;

§ 3 Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze PolCard. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatnością pomocą kart kredytowych.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Się Żyw zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:kontakt@siezyw.pl


Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.